Walne Zebranie 2016

2016-04-02 10:00

Tegoroczne Walne Zebranie Stowarzyszenia Demokracja Bezpośrednia odbędzie się 2 i 3 kwietnia we Wrocławiu. Członków stowarzyszenia, którzy się wybierają prosimy o wysłanie prywatnej wiadomości wcześniej żebyśmy mogli zapewnić akomodację.
Do zobaczenia :)

Formularz kontaktowy:
https://www.stowarzyszenie.demokracjabezposrednia.pl/formularz

Portret użytkownika Zdzisław Gromada

XXI wiek - czas zmienić archaiczny system polityczny

Część 1 Rozbieżność interesów polityków i obywateli

Nasi praprzodkowie osiągnęli sukces cywilizacyjny dzięki sprawnemu „systemowi politycznemu” jaki stosowali w swoich stadach. Władzę sprawował alfa. Swoją pozycję w stadzie uzyskiwał dzięki temu, że był bezkonkurencyjny w walce o nią. Potrafił w bezwzględnej rywalizacji o władzę pokonać wszystkich swoich konkurentów. Swoje geny sprytu i ambicji awansu przekazywał w spadku swoim potomkom. Jego duża dzietność powodowała, że średnia IQ w kolejnych pokoleniach naszego „stada” systematycznie rosła. Potrafiliśmy przystosować się do zmieniających się warunków i pokonać wszystkie zagrożenia. Dzięki temu  awansowaliśmy na gospodarza globalnej wioski.

Portret użytkownika Zdzisław Gromada

Jakiej chcesz demokracji w swojej małej ojczyźnie?

Obecnie funkcjonująca w naszej ojczyźnie demokracja przedstawicielska ma poważne wady wrodzone. Władza zwierzchnia obywateli sprowadzona jest w tym systemie do uczestnictwa raz na cztery lata w sondażu popularności kandydatów na przedstawicieli. Realna władza powierzana jest w ręce ludzi wyłonionych nie w oparciu o porównanie ich kompetencji lecz w wyniku ich  sprawnego marketingu politycznego. Dobro wspólne dla przedstawicieli sprawujących władzę nie jest najważniejsze.

Najważniejszą sprawą dla przedstawicieli jest utrzymanie jak najwyższej pozycji ich oraz ich ugrupowań w rankingu popularności. Z tego względu w ich programach wyborczych istotne miejsce mają nierealne „obiecanki cacanki”. W czasie sprawowania władzy „boją się jak ognia” podejmowania niezbędnych lecz niepopularnych decyzji odkładając je na potem. 

Portret użytkownika Zdzisław Gromada

Demokracja obywatelska

                                                       Motto „Zgoda buduje – niezgoda rujnuje”
Mamy dwie odmiany demokracji: przedstawicielską i obywatelską. Jak nazwa wskazuje w  warunkach demokracji przedstawicielskiej najważniejsi są PRZEDSTAWICIELE a w demokracji obywatelskiej – OBYWATELE. 

Portret użytkownika Zdzisław Gromada

Sondaż "obywatelskości" partii politycznych RP

Art. 4 Konstytucji RP mówi jednoznacznie że władzę zwierzchnią w naszej ojczyźnie ma sprawować Naród. Niestety jest to jak dotychczas martwe prawo. Czy nasze ugrupowania polityczne chcą to zmienić?

Demokracji a w szczególności tej bezpośredniej nie można obywatelom wychowanym od zarania dziejów w poddaństwie odgórnie narzucić. Sprawowania władzy zwierzchniej obywatele na wstępie muszą próbować i nauczyć się na „płytkiej wodzie” tj. w małych ojczyznach np. w gminach. Taką szkołę zaliczyli Helweci. Stowarzyszenie Demokracja Bezpośrednia wyszło z inicjatywą uruchomienia takiej szkoły w naszej ojczyźnie. Proponujemy uzupełnić obecnie obowiązującą ustawę o referendum lokalnym o zapis:

Portret użytkownika Zdzisław Gromada

Zaproszenie do komitetu obywatelskiej inicjatywy ustanowienia prawa gmin do pełnej samorządności


Portret użytkownika admin

Generalne Zgromadzenie Democracy International 2014


Walne Zgromadzenie Democracy International 2014


Ostatnie Walne Zgromadzenie Democracy International, parasolowej organizacji promującej Demokrację Bezpośrednią na Świecie, której jesteśmy współzałożycielami i członkami, dbyło się 5. Kwietnia 2014 w Bratysławie. 

Na zebraniu reprezentował nas Jordan Cibura.

Podczas zebrania przyjęto sprawozdanie merytoryczne, finansowe oraz wybrano nowy Zarząd, którego członkami są:

Szwajcarzy zachęcają Polaków do referendum

Wschodzące miasta

     W średniowieczu miasta dawały azyl swobody od dominacji władców feudalnych. Dziś miasto i jego samorząd to szansa na ucieczkę przed nieefektywnością rządu.

Portret użytkownika jordan

Nadesłane: Warszawa 13/10 . Referendum w sprawie odwołania prezydenta m.st. Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz

Informujemy, że w tę niedzięlę (13 paździrnika) w Warszawie o

Portret użytkownika jordan

Przewodnik po demokracji bezpośredniej

Portret użytkownika jordan

Nadesłane... drugie spotkanie Platformy Oburzonych/ 10 sierpnia 2013 r. (sobota) w Łodzi

   Z przyjemnością przekazujemy informacje zaprzyjaźnionego z nami Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO) oraz NSZZ „Solidarność”
 

Portret użytkownika jordan

Drogi do demokracji bezpośredniej – Paweł Nogal i Łukasz Szuścicki

W miniony piątek odbyła się Harmonia Kosmosu, impreza zorganizowana przez Niezależną Telewizję z Wrocławia.

Portret użytkownika jordan

Szwajcarzy ograniczają pensje prezesów firm – zadecydowano w referendum

demokracja bezpośrednia, pensje menedżerów, systemy wynagrodzeń w bankowości, Szwajcaria, wynagrodzenia bankowców

W niedzielę 3 marca w ogólnokrajowym referendum Szwajcarzy poparli inicjatywę, której celem jest ograniczenie horrendalnie wysokich wynagrodzeń dla kadry kierowniczej szwajcarskich firm. „Za” zmianą opowiedziało się prawie 68 proc. głosujących[1]. Prawa akcjonariuszy w kwestii uposażeń kierownictwa firm zostaną wzmocnione, a nieprzestrzeganie nowych zasad będzie surowo karane.

Helweci już od dłuższego czasu gorąco debatowali na temat bezwstydnie wysokich uposażeń wyższego kierownictwa spółek akcyjnych mających siedziby w Szwajcarii. Wielomilionowe premie i sowite odprawy dla członków zarządów spotykają się z brakiem zrozumienia i dezaprobatą szwajcarskiej opinii publicznej.

Co takiego robi menedżer, że zarabia 100-500 razy więcej niż najmniej zarabiający pracownik w firmie? Czy rzeczywiście takie różnice odzwierciedlają ich wkład w sukces firmy? Czy dodatkowe miliony w wynagrodzeniu dla menedżmentu przekładają się na lepsze zarządzanie?

Portret użytkownika Zdzisław Gromada

Zaproszenie do pracy organicznej budowy społeczeństwa obywatelskiego

Zarówno człowieka jak również społeczeństwo które całe dotychczasowe życie prowadzone było przez swoich rodziców/opiekunów „za rączkę” nie można z dnia na dzień usamodzielnić. Trzeba to robić stopniowo – małymi krokami. Taki pierwszy kroczek proponują grupa zwolenników władzy zwierzchniej. Zadanie nie jest łatwe. Potrzebne jest „wiele rąk”. Zapraszamy do pomocy historycznej akcji wykonania pierwszego kroku w kierunku samodzielności onywateli.

Władza w naszych małych ojczyznach nie jest jednoosobowa. Sprawuje ją  Zarząd Samorządu oraz jego Rada. Decyzje podejmuje większość Rady. W skrajnych przypadkach jest to zdecydowana jej większość. Najczęściej jednak włodarze naszych małych ojczyzn mają różne pomysły rozwiązania jej problemów. Jesteśmy narodem indywidualistów a „gdzie dwu Polaków tam trzy różne zdania.” Często się zdarza, że nie ma zgody pomiędzy Zarządem Samorządu a jego Radnymi bądź w samej Radzie różnica głosów pomiędzy większością a jej opozycją jest niewielka. W takim przypadku Zarząd Samorządu oraz mniejszość Rady powinny mieć prawo zarządzić lokalne referendum i zapytać się mieszkańców który wariant, większości czy opozycji,  im odpowiada. Takie prawo mieszkańcom samorządów daje Art. 4 pkt. 1 Konstytucji RP „Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu„. Aktualnie obowiązujące prawo wykonawcze  nie daje Zarządom samorządów oraz radnym opozycji takiego prawa.

Stowarzyszenie www.demokracjabezposrednia.pl oraz partia www.db.org.pl korzystając z zapisu Art. 118 naszej Konstytucji chcą  znowelizować rozdział 2 art.9 pkt 1 oraz art. 55 pkt. 1 ustawy o referendum lokalnym z dnia 15 września 2000 roku:

Zapisy obecnie obowiązujące:

Portret użytkownika Zdzisław Gromada

Dlaczego przedstawicielska „władza ludu” prowadzi narody do bankructwa?

Zadłużenie publiczne w krajach z demokracją przedstawicielską przekracza niebezpieczną granice bankructwa. Polski zegar zadłużenia pokazuje, że nasz dług wynosi obecnie ponad 1045 miliardów złotych (ok. 60% PKB). Niektórzy niezależni ekonomiści twierdzą, że faktyczne nasze zadłużenie jest o wiele większe i wynosi ponad 3 biliony zł (ok. 170% PKB). Jeśli tego nie wyhamujemy to utoniemy w długach. Jaka jest tego przyczyna? Co możemy zrobić, by tego uniknąć?

Nadmiar emocji a mało chłodnej kalkulacji w  demokracji przedstawicielskiej

Decyzje podejmujemy emocjonalnie lub racjonalnie. Wybierając swojego partnera życiowego dobrze jest słuchać podpowiedzi serca, natomiast podejmując decyzje ekonomiczne lub polityczne powinniśmy być chłodni i wyrachowani. Niestety, decyzje polityczne w naszej ojczyźnie w warunkach demokracji przedstawicielskiej są podejmowane wyłącznie emocjonalnie.

Wybierając przedstawicieli nie mamy możliwości chłodnej oceny i porównania ich przydatności do pełnienia funkcji publicznych. Wybieramy swojego kandydata do władzy w oparciu o jego obraz medialny. Oddajemy swój głos na konkretnego kandydata nie na podstawie jego predyspozycji do służby narodowi lecz na podstawie jego marketingowego wizerunku.

Wyjątkowo negatywne skutki dla naszego tu i teraz oraz przyszłości mają złe relacje pomiędzy wybranymi przez nas ugrupowaniami politycznymi. Cały czas rywalizują ze sobą o nasze głosy. Nie potrafią ze sobą rozmawiać i poszukiwać wspólnie racjonalnych rozwiązań naszych problemów. A jak wiadomo: „Zgoda (kompromis) buduje – niezgoda rujnuje”.  

Portret użytkownika Zdzisław Gromada

Dajmy więcej władzy opozycji

Obowiązujące obecnie u nas prawo nie mobilizuje polityków różnych opcji politycznych do konstruktywnej debaty i poszukiwania racjonalnych rozwiązań naszych problemów.

Portret użytkownika Robert Fiałek

Demokracja bezpośrednia w Google Trends

Google Trends jest narzędziem pokazującym jak duże zainteresowanie danym słowem występuje w sieci. Niedawno pojawiło się tam wyrażenie "demokracja bezpośrednia". Na wykresie można zobaczyć jak zmienia się w czasie zainteresowanie internautów tym wyrażeniem.

Portret użytkownika Zdzisław Gromada

Trzy pierwsze kroki do prawdziwej demokracji

Artykuł 4 Konstytucji RP mówi: Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Niestety to pusta deklaracja.

Subskrybuje zawartość