Portret użytkownika Zdzisław Gromada

Zaproszenie do komitetu obywatelskiej inicjatywy ustanowienia prawa gmin do pełnej samorządności


Portret użytkownika admin

Generalne Zgromadzenie Democracy International 2014


Walne Zgromadzenie Democracy International 2014


Ostatnie Walne Zgromadzenie Democracy International, parasolowej organizacji promującej Demokrację Bezpośrednią na Świecie, której jesteśmy współzałożycielami i członkami, dbyło się 5. Kwietnia 2014 w Bratysławie. 

Na zebraniu reprezentował nas Jordan Cibura.

Podczas zebrania przyjęto sprawozdanie merytoryczne, finansowe oraz wybrano nowy Zarząd, którego członkami są:

Szwajcarzy zachęcają Polaków do referendum

Wschodzące miasta

     W średniowieczu miasta dawały azyl swobody od dominacji władców feudalnych. Dziś miasto i jego samorząd to szansa na ucieczkę przed nieefektywnością rządu.

Portret użytkownika jordan

Nadesłane: Warszawa 13/10 . Referendum w sprawie odwołania prezydenta m.st. Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz

Informujemy, że w tę niedzięlę (13 paździrnika) w Warszawie o

Subskrybuje zawartość