Likwidacja Grup Roboczych

1 wpis / 0 nowych
Robert Fiałek
Portret użytkownika Robert Fiałek
Likwidacja Grup Roboczych

Grupy Robocze zostały zlikwidowane. Treści zostały przeniesione do:
- Forum zamknięte (tylko dla członków SWD)
- Lamus

Funkcjonalnośc grup przejmą subdomeny.